Na granicy

DOKUMENTY

Pamiętajmy, aby zabrać ze sobą dokumenty, które są nam potrzebne w podróży. W zależności od kraju, do którego wyjeżdżamy mogą być potrzebne oprócz paszportu, wizy oraz inne dodatkowe dokumenty.

PASZPORT
Najważniejszy dokument to oczywiście paszport, który jest nam niezbędny. Pamiętajmy, aby jego ważność była dłuższa niż na czas wyjazdu, gdyż w wielu krajach wymaga się aby był on jeszcze ważny nawet kilka czy kilkanaście miesięcy po planowanym powrocie.

Obecnie, aby otrzymać paszport wystarczy pobrać wniosek paszportowy z urzędu paszportowego, a następnie wypełniony przesłać pocztą do urzędu lub nawet do biura podróży, które podpisało umowę z miejscowym wojewodą. Lepiej jednak zrobić to osobiście, będzie tak szybciej i pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień.
W razie kradzieży lub zgubienia paszportu należy się skontaktować z konsulatem lub ambasadą w kraju, w którym będziemy.

WIZA I INNE DOKUMENTY
Wiza jest dokumentem, który wystawia przedstawicielstwo dyplomatyczne danego kraju. Obowiązuje ona przez określony czas i w określonym celu.
Od dnia 1 maja 2004 roku Polacy chcący podróżować po krajach Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie muszą posiadać wizy. Możemy podróżować bez wiz do większości krajów z tzw. białej listy, w której skład wchodzą 32 państwa, których obywatele mogą wjeżdżać na terytorium Unii Europejskiej bez wiz. Zgodnie z zasadą wzajemności, kraje te nie powinny wymagać wiz od obywateli UE. Te państwa to: Andora, Argentyna, Australia, Boliwia, Brazylia, Brunei, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Gwatemala, Honduras, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Kostaryka, Meksyk, Malezja, Monako, Nikaragua, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Rumunia, San Marino, Salwador, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Urugwaj, Watykan i Wenezuela. „Biała lista” obejmuje też specjalne regiony pod administracją Chin: Hongkong i Makau. Z większością powyższych krajów Polska już zawarła umowy o ruchu bezwizowym, dobiegają końca prace nad wprowadzeniem umów z Gwatemalą, Paragwajem i Salwadorem. Mimo że Polska 1 maja znosi obowiązek wizowy dla obywateli Australii i Nowej Zelandii, kraje te nie zastosują zasady wzajemności. Także Kanada i USA nadal prezentują sztywne stanowisko w kwestii wiz. W ramach dostosowywania polityki wizowej do wymogów UE zniesiono ruch bezwizowy między Polską a Kazachstanem, Mongolią, Macedonią , Białorusią i Rosją. Wskutek wypowiedzenia umowy o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, od 5 lutego 2002 r. wprowadzono ruch wizowy z Kubą.
Jednak w przypadku wyjazdu turystycznego do niektórych państw obowiązuje specjalna wiza turystyczna, która może zawierać różne ograniczenia i pozwolenia. Należy pamiętać, że w niektórych państwach celnicy wymagają udowodnienia posiadania określonej kwoty środków finansowych. Obecnie coraz więcej państw znosi obowiązek posiadania wizy, jeśli planowany pobyt nie przekracza 90 dni. Aby otrzymać wizę należy złożyć podanie oraz opłatę wizową do najbliższego konsulatu lub ambasady danego kraju. Jeżeli korzystamy z wyjazdów zorganizowanych przez biuro podróży, najczęściej formalności załatwia biuro.
W niektórych krajach możemy być poproszeni o okazanie dodatkowych dokumentów takich jak: potwierdzenie rezerwacji miejsc w hotelu lub biletu dokumentującego powrót lub dalszą podróż. Może się zdarzyć też sytuacja, w której będziemy poproszeni o okazanie minimalnej ilości gotówki (lub czeków podróżnych) jaką powinien posiadać podróżny.