Kiedy należy wezwać Policję na miejsce zdarzenia

  • 0

Kiedy należy wezwać Policję na miejsce zdarzenia

1. Gdy są ofiary w ludziach.

2. Gdy wystąpiła znaczna szkoda materialna (gdy szkoda przekracza 5 tys. zł.)

3. W sprawach spornych.

4. Przy uszkodzeniu zawieszenia wskutek wjechania w dziurę lub najechania na przedmiot leżący na drodze.

5. Kiedy nie doszło do kolizji pojazdów a jeden z uczestników jest ewidentnym sprawcą np. zajechania drogi.

6. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku popełnienia przestępstwa.

7. W przypadku kradzieży pojazdu.


Leave a Reply